Cleientiaid

Mae gan Stiwdiobox brofiad eang o gydweithio gyda nifer fawr o gleientiaid amrywiol, gan gynnwys y sector breifat a chyhoeddus, addysg, elusennau a’r trydydd sector. Dyma rai o’n cleientiaid diweddar.

 • BBC Cymru Wales
 • Boomerang
 • Bwrdd yr Iaith Gymraeg
 • Cyngor Caerdydd
 • Cyngor Sir Caerfyrddin
 • Cyngor Tref Caerfyrddin
 • Cyngor Sir Ceredigion
 • Cyngor Castell-nedd Port Talbot
 • Cyngor Sir Penfro
 • Cyngor Sir Powys
 • Cyngor Sir Rhondda Cynon Taf
 • Cyngor Dinas a Sir Abertawe
 • Llywodraeth Cymru
 • Mentrau Iaith Cymru
 • Merched y Wawr
 • Orchard
 • S4/C
 • Theatr Genedlaethol Cymru
 • Urdd Gobaith Cymru
 • Ysgol Uwchradd Ferndale E3+