Llogi Offer

Rydym yn darparu gwasanaethau ar gyfer achlysuron o bob math – cynadleddau, digwyddiadau busnes, digwyddiadau allanol megis diwrnodau agored a sioeau ac yn y blaen. Mae Stiwdiobox yn ymfalchïo mewn cynnig gwasanaeth a phrisiau cystadleuol i’w cwsmeriaid, boed yn brosiect bach neu’n fawr. Cynigir gwasanaeth cyflawn o ran offer sain ac offer gweledol/technegol er mwyn sicrhau digwyddiadau llwyddiannus ac effeithiol. Defnyddir y dechnoleg ddiweddaraf er mwyn gweddu digwyddiadau o bob math. Rydym yn gallu cynorthwyo gyda gosod a rheoli digwyddiadau ynghyd â chynnig cyngor technegol ar gyfer digwyddiadau amrywiol. Mae’r iaith Gymraeg a’i diwylliant yn rhan annatod o waith craidd y cwmni a gellir defnyddio gwasanaethau Stiwdiobox er mwyn sicrhau elfen ddwyieithog i ddigwyddiadau. Yn ogystal, cynigir gwasanaeth gosod systemau sain parhaol a goleuadau mewn neuaddau, tafarndai, clybiau chwaraeon, ysgolion a chanolfannau cymunedol. Cysylltwch â ni am bris cystadleuol ymholiadau@stiwdiobox.com