Gweithdai

Dyma gyfle unigryw i brofi cyflwyno, golygu a darlledu rhaglenni radio ar leoliad o’ch dewis chi. Gyda mwy o bwyslais ar sgiliau a chyfleoedd cyflogaeth i bobl ifanc, mae datblygu sgiliau dwyieithog ymarferol yn bwysicach nag erioed. Nod Stiwdiobox yw cyfrannu at hyn drwy gynnig sesiynau o hyfforddiant radio i bobl ifanc. Mae’r gweithdai radio yma wedi eu hanelu at ysgolion, colegau a digwyddiadau corfforaethol, ac mae modd hefyd teilwro’r cyfan yn ôl gofynion. Gyda phwyslais ar hwyl a rhyngweithiolrwydd, mae’r gweithdai yn cael eu cyflwyno gan ddarlledwr proffesiynol sydd â bron ugain mlynedd o brofiad yn y cyfryngau. Mae modd cynnal y gweithdai yma’n ddwyieithog ac mae’r gweithdai yn addas ar gyfer disgyblion o bob oedran a gallu. Os am ragor o fanylion ynglŷn â’r gweithdai yma, cysylltwch â ymholiadau@stiwdiobox.com

Roedd y profiad o greu rhaglen radio yn un buddiol iawn i’n plant. Roedd yn gyfle i’r disgyblion weld yr iaith ar waith ac yn gyfrwng eithriadol i ddatblygu sgiliau technoleg gwybodaeth a chyfathrebu drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. Cafwyd wasanaeth proffesiynol iawn a hwylus gan Stiwdiobox

                                                                                                           

Mr Gary Anderson, Pennaeth, Ysgol Iau Llangennech