Stiwdiobox yn cyrraedd rhestr fer Gwobrau Ysbrydoli Cymru 2012

Stiwdiobox yn cyrraedd rhestr fer Gwobrau Ysbrydoli Cymru 2012

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod ni wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Ysbrydoli Cymru IWA 2012. Cynhelir y noson wobrwyo yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd ar 14 Mehefin. Yn ôl Simon Farrington, Golygydd Datblygu Busnes Media Wales, “nod y gwobrau yw cydnabod pobl sy’n ysbrydoli, sy’n arwain, sy’n gweithredu y tu hwnt i’r disgwyl ac sy’n gwneud i bethau ddigwydd”. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at y noson wobrwyo.