Gorsaf Radio Newydd i Ysgol Bro Ddyfi

Gorsaf Radio Newydd i Ysgol Bro Ddyfi

Y darlledwr Hywel Gwynfryn bydd yn agor radio Ysgol Bro Ddyfi yn swyddogol ar Fai 21ain. Mae’r orsaf radio wedi ei sefydlu yn ystod y mis diwethaf gyda grwpiau o blant yn cynhyrchu a chyflwyno rhaglenni. Yn ôl y pennaeth Mr Dafydd Brace Jones, mae’r orsaf radio newydd wedi profi’n boblogaidd dros ben. Dywedood Mr. Jones, “mae’r radio yn rhoi cyfle i bobl ifanc yr ysgol i gael defnyddio’r Gymraeg yn naturiol ac yn rhoi hyder iddynt wrth siarad yn gyhoeddus. Fe wnaethom brynu’r stiwdio gan gwmni Stiwdiobox ac ar hyn o bryd rydym yn darlledu dair gwaith y dydd – yn y bore cyn i’r ysgol gychwyn y gwersi ffurfiol, yn ystod yr egwyl, ynghyd â’r awr ginio. Mae nifer o blant ail iaith wedi darlledu rhaglenni yn y Gymraeg ac wedi mwynhau yn fawr. Credaf y bydd y radio ysgol yn arf i wella llythrennedd gyda’r adran Gymraeg yn gosod tasg o greu drama radio yng nghyfnod allweddol 3. Rydym hefyd wedi sefydlu cyfeiriad ebost arbennig, cyfrif trydar a facebook er mwyn i blant allu rhoi ceisiadau ar y radio”.