Amdanom ni

Sefydlwyd Stiwdiobox yn 2009 gan y darlledwr Marc Griffiths.  Wedi ei leoli yn Ne Orllewin Cymru cynigir nifer o wasanaethau unigryw fel rhan o arlwy’r cwmni. Mae’r pwyslais ar gynnig gwasanaethau dwyieithog o safon sy’n ysgogi, diddanu ac addysgu cynulleidfaoedd wrth ddefnyddio’r dechnoleg amlgyfrwng ddiweddaraf.  O weithdai radio i orsafoedd radio parhaol, podledu a phrosiectau cymunedol – mae ‘na bosibiliadau di-ri wrth ddefnyddio’r Gymraeg o ddydd i ddydd.  Mae Stiwdiobox hefyd yn darparu gwasanaethau amrywiol i gleientiaid corfforaethol ac yn helpu cwmnioedd i hyrwyddo’r iaith Gymraeg a’r defnydd a wneir ohoni, felly os hoffech ysgogi staff, diddanu gwesteion mewn digwyddiad arbennig, neu drosglwyddo negeseuon craidd mewn ffordd wahanol, beth am gysylltu gyda chwmni Stiwdiobox.  Mae Stiwdiobox hefyd yn gosod systemau sain a goleuadau mewn neuaddau, tafarndai, clybiau chwaraeon, ysgolion a chanolfannau cymunedol ac yn darparu offer i’w llogi ar gyfer digwyddiadau mewnol ac allanol. Am fwy o wybodaeth cysylltwch ymholiadau@stiwdiobox.com

“Mae gorsaf radio TaFM yn rhan bwysig a chanolog o Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf. Mae disgyblion rhwng 11 a 18 oed yn weithredol wrth ddarlledu rhaglenni pob amser egwyl a chinio a chwarae cerddoriaeth Gymraeg i weddill yr ysgol. Bu’r gwasanaeth a gafwyd gan Stiwdiobox yn amhrisiadwy gyda nifer o ddisgyblion yn cael hyfforddiant manwl gan Marc Griffiths ar sut i ddefnyddio’r offer newydd. Bu’r cwmni’n hynod gefnogol wrth ddiweddaru’r system i ni hefyd. Mae’r radio wedi hybu defnydd anffurfiol o’r Gymraeg yn yr ysgol ac wedi codi ymwybyddiaeth y disgyblion o gerddoriaeth Gymraeg hen a newydd”.

Ms Meleri Light Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf