Gorsaf Radio Newydd i Ysgol Bro Ddyfi

Gorsaf Radio Newydd i Ysgol Bro Ddyfi

Y darlledwr Hywel Gwynfryn bydd yn agor radio Ysgol Bro Ddyfi yn swyddogol ar Fai 21ain. Mae’r orsaf radio wedi ei sefydlu yn ystod y mis diwethaf gyda grwpiau o blant yn cynhyrchu a chyflwyno rhaglenni. Yn ôl y pennaeth Mr Dafydd Brace Jones, mae’r orsaf radio newydd wedi profi’n boblogaidd dros ben. Dywedood Mr. Jones, “mae’r radio yn rhoi cyfle i bobl ifanc yr ysgol i gael defnyddio’r Gymraeg yn naturiol ac yn rhoi hyder iddynt wrth siarad yn gyhoeddus. Fe wnaethom brynu’r stiwdio gan gwmni Stiwdiobox ac ar hyn o bryd rydym yn darlledu dair gwaith y dydd – yn y bore cyn i’r ysgol gychwyn y gwersi ffurfiol, yn ystod yr egwyl, ynghyd â’r awr ginio. Mae nifer o blant ail iaith wedi darlledu rhaglenni yn y Gymraeg ac wedi mwynhau yn fawr. Credaf y bydd y radio ysgol yn arf i wella llythrennedd gyda’r adran Gymraeg yn gosod tasg o greu drama radio yng nghyfnod allweddol 3. Rydym hefyd wedi sefydlu cyfeiriad ebost arbennig, cyfrif trydar a facebook er mwyn i blant allu rhoi ceisiadau ar y radio”.

Stiwdiobox yn cyrraedd rhestr fer Gwobrau Ysbrydoli Cymru 2012

Stiwdiobox yn cyrraedd rhestr fer Gwobrau Ysbrydoli Cymru 2012

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod ni wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Ysbrydoli Cymru IWA 2012. Cynhelir y noson wobrwyo yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd ar 14 Mehefin. Yn ôl Simon Farrington, Golygydd Datblygu Busnes Media Wales, “nod y gwobrau yw cydnabod pobl sy’n ysbrydoli, sy’n arwain, sy’n gweithredu y tu hwnt i’r disgwyl ac sy’n gwneud i bethau ddigwydd”. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at y noson wobrwyo.